วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คุณสุวรรณ พงษ์สังข์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณยงยุทธ มโนไพบูลย์อุปนายกสมาคม 1 พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ได้เข้าไปพบท่านที่ปรึกษาสมาคม ดร.เครือวัลย์ สมณะ เพื่อขออนุญาตแก้ไขที่อยู่ของสมาคมให้เป็นสถานที่ใหม่ของบริษัทเบคไทยฯโดยจะได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่ในปีหน้า ทั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำและเล่าประวัติการก่อตั้งสมาคมฯอีกด้วย