เนื่องด้วยสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องคอฟฟี่ชอฟ VIP2 โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัลด์ ถ. รัชดาภิเษก เพื่อเตรียมความคืบหน้าการจัดทำหนังสือทำเนียบสมาชิกสมาคม และแจ้งให้สมาชิกที่สนใจลงโฆษณาในหนังสือของสมาคม และให้บริษัทที่สนใจในกิจกรรมสมาคม ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมด้วย