เนื่องด้วยสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องคอฟฟี่ชอฟ VIP2 โรงแรมดิเอ็มเมอร์รัลด์ ถ.รัชดาภิเษก  เพื่อเตรียมมอบหมายงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ที่จะมีวาระระหว่างปี 2562-2563