ขอเชิญร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี