คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมงาน Trade Association President Club (TAP)  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยท่านสนั่น อังอุบลกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

     

 

          ซึ่งงาน TAP นี้จัดขึ้นโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการรวมพลัง นายกสมาคมการค้าต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเป็นการรวมพลัง เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย ในงานได้รับเกียรติจาก ท่านอภิรดี ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมีเหล่านายกสมาคมการค้า และ แขกผู้มีเกียรติ ต่างๆเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อันเป็นการรวมพลังเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เป็นอย่างดีต่อไป