นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์  เอเชียแปซิฟิค ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Lab 2016 ทาง Nation TV

           คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คุณธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์  เอเชียแปซิฟิค จำกัด ร่วมกันให้สัมภาษณ์ รายการ ห้องข่าวธูรกิจ Nation TV เพื่อประชาสัมพันธ์งาน Thailand Lab 2016 ซึ่งเป็น งานประชุมสัมนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ งานแสดงเครื่องวิเคราะห์วิจัย ในห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก จาก 35 ประเทศ และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 8,000 คน โดยมีกำหนดจัดงานขึ้น ในวันที่ 21-23 กันยายน 2559 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ BITEC