สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559