วันที่ 9 กันยายน 2558 บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชันส์ เอเชียแปซิฟิค จำกัดร่วมกับ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน Association Link & Networking Night เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีการก่อตั้งสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Fahrenheit Restaurant , BITEC

สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ร่วมกับ VNU Exhibition Asia Pacific ในฐานะผู้ร่วมจัดงาน Thailand Lab 2015 ได้จัดงาน Association Link & Networking Night พร้อมทั้งมีการจัดเสวนา Association Link Forum : Steps forward to the Collaboration in Asia โดยมี คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. นเรศ ดำรงชัย ท่านผู้อำนวยการ Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS) และ รศ.ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (TSB) ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา โดยในงานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากแขกผู้มีเกียรติทั้งหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี