งาน THAILAND LAB 2015 ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ ไบเทค บางนา ทางสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้ร่วมมือหลักกับบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด (VNU Exhibitions Asia Pacific) โดยงานนี้ คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนขึ้นกล่าวเปิดงานในวันดังกล่าว พร้อมกับคณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

โดยในงานเป็นการจัดแสดงสินค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีการประชุมระดับนานาชาติที่ให้องค์ความรู้มากมาย ได้รับความสนใจจากบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ในการออกบูธแสดงสินค้าพร้อมนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ และร่วมจัดหัวข้อสัมมนาให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมงานกันอย่างมาก